Ακανόνιστη Πηλίου χοντρή

Ακανόνιστη κομμάτια Πηλίου σε πάχος 3 εκατ. σε χρώματα καφέ ή γκρίζες