Καρύστου ακανόνιστη μαύρη

Ακανόνιστη Καρύστου σε 2 με 3 εκατ. πάχος χρώματος μαύρου η γκριζοκαφέ.