Πλάκες Κισσός

Πλάκες μεγάλες χρώματος πρασινου ισοπαχές 3 εκατ. καλιμπρέ σε διαστάσεις:

180Χ80 – 160Χ70 – 100Χ70 – 110Χ75 – 120Χ75