Τετράγωνη Πηλίου

Η πέτρα Πηλίου είναι τετραγωνισμένη στο χέρι πελεκητή σε διάφορες διαστάσεις.